Thứ năm, 17 Tháng Sáu, 2021 - Lượt xem : 294584

Thuế điện tử: Thuedientu.gdt.gov.vn. Là gì ? Đây là trang giao dịch về thuế điện tử, giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ... Nộp hồ sơ thuế, TNDN, TNCN, GTGT ...Trên trang thuế: Thuedientu.gdt.gov.vn ...

Thuedientu.gdt.gov.vn: Nộp báo cáo thuế, nộp quyết toán thuế TNDN, nộp quyết toán thuế TNCN, nộp tờ khai thuế GTGT, báo cáo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, nộp tờ khai thuế TNCN ... Đồng thời giúp doanh nghiệp: Nộp tiền thuế, phát sinh của doanh nghiệp, trong các kỳ kê khai thuế có phát sinh tiền để nộp thuế ...

THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

(TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ).

THUẾ ĐIỆN TỬ  (THUEDIENTU.GDT.GOV.VN). GIAO DIỆN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ (TỔNG CỤC THUẾ)

thuế điện tử (thuedientu)

thuedientu.gdt.vn

Thuế điện tử (Tổng cục thuế), hổ trợ gì đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ?

Thuế điện tử (thuedientu) ? Là: Trang Tổng Cục Thuế, nhằm thủ đẩy giải quyết các thủ tục hành chính thuế. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, điều phải nộp hồ sơ thuế, nộp thuế qua hệ thống: Trang thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn) ...

Thuedientu.gdt.gov.vn (Thuế điện tử) Ngoài ra: Giúp doanh nghiệp (Công ty), nộp tiền thuế, một cách nhanh chóng, không cần ra kho bạc, cũng như ngân hàng để nộp tiền thuế, bảm đảm an toàn tiện ích, bảo mật thông tin người nộp thuế, làm giảm thời gian đi lại của doanh nghiệp, cũng như tổ chức..

BẢN TIN THUẾ MỚI NHẤT

 

HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ MÙA COVID-19

HỔ TRỢ MIỄN PHÍ: HỔ TRỢ THUẾ ĐIỆN TỬ: ZALO: 0907222166

Trang thuế điện tử (Thuế điện tử) Do tình hình ảnh hưởng dịch covid19 nhiều khó khăn, cho doanh nghiệp, cũng như: Cá nhân, tổ chức, hạn chế đi lại, thực hiện nộp tờ khai thuế, giao dịch thuế trên hệ thống cổng thông tin: Trang thuế điện tử (Thuedientu.gtd.gov.vn) ...

PHẦN 1: HỔ TRỢ HỆ THỐNG PHẦN MỀM TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ: THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

1/ Thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn). Hổ trợ lỗi chứ ký số của tất cả nhà mạng, không ký được tờ khai trên trang thuế: Thuedientu.gdt.gov.vn.

2/ Thuedientu.gdt.gov.vn (Thuế điện tử).  Chúng tôi hổ trợ, khắc phục lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế...(Xem hướng dẫn

3/ Thuế điện tử (Trang thuế điện tửHướng dẫn cài đặt các công cụ để sử dụng dịch vụ thuế điện tử trên trình duyệt google chrome...(Xem hướng dẫn

4/ Trang thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn). Cung cấp phần mềm HTKK, để hổ trợ doanh nghiệp về việc kê khai thuế điện tử. Tải phần mềm HTKK 4.5.7, tải (HTKK 5.0.8

5/ Thuế điện tử: Cung cấp phần mềm đọc file XML, trên phần mềm HTKK 5.0.8  Tải phần mềm iTaxViewer 2.1.6 (tải iTaxViewer2.1.6

6/ Hổ trợ thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov). Hướng dẫn doanh nghiệp: Nộp tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT). Nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015). Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) ... Hướng dẫn nộp tiền thuế. Kê khai thuế online ...

7/ Hổ trợ kê khai thuế điện tử (Thuế điện tử). Khắc phục các lỗi trong quá trình kê khai thuế. Nộp thuế ...

8/ Thuế điện tử (Hổ trợ lỗi kê khai thuế). Khắc phục lỗi trong quá trình ký hồ sơ thuế trên trang thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn). 

9/ Thuedientu.gdt.gov.vn (Thuế điện tử). Chúng tôi hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình. Làm tờ khai thuế, GTGT TNCN, TNDN. Làm báo cáo tài chính. Làm quyết toán thuế. Tư vấn thuế. Tư vấn kế toán thuế. Tư vấn thành lập doanh nghiệp ...

10/ Hướng dẫn: Sử dụng phần mềm BHXH, kê khai BHXH, cho doanh nghiệp, tổ chức...

11/ Thuedientu.gdt.gov.vn. Hướng dẫn khai thuế điện tử: Hướng dẫn làm báo cáo thuế. Hướng dẫn làm sổ sách kế toán. Hướng dẫn làm quyết toán thuế, TNDN, TNCN. Hướng dẫn làm hồ sơ vay ngân hàng. Hướng dẫn làm báo cáo tài chính ...

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA    GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA    GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ FPT

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL    GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EASYCA    GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA    GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIN CA    GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CA2

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ CMC    GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ BKAV    GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EFYCA

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2020. HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ TNCN. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN ...TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ; THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

Quyết Toán Thuế TNCN 2020 - Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán TNCN                        Hướng dẫn cá nhân khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2020

 

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ (TIỂU MỤC NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ):

* Hướng dẫn nộp thuế điện tử, trên trang thuế điện tử: Thuedientu.gdt.gov.vn (Thuế điện tử). Chi tiết sau đây: Hướng dẫn nộp tiền thuế GTGT, TNDN. Hướng dẫn nộp tiền thuế môn bài. Hướng dẫn nộp tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNDN ...

- Xem chi tiết sau đây:

Thuedientu.gtd.gov.vn: Vào: Trang thuế điện tử: Thuedientu.gtd.gov.vn, sau đó bạn, chọn: DOANH NGHIỆP, chọn đăng nhập, chọn: Tên Đăng nhập: 0101231452-ql, nhập: mật khẩu: tct123456@ (ví dụ). Nhập mã xác nhận, rồi sau đó; Bấm vào: nộp thuế, chọn lập giấy nộp tiền, xem hình bên dưới:

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN THUẾ, TIỂU MỤC NỘP TIỀN THUẾ: THUẾ GTGT, TNDN, TNCN, TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN THUẾ MÔN BÀI ...

  

- Bạn tiến hành, các bước sau: Theo hình bên dưới:

  

- Bước tiếp theo: Bấm vào: Ký thuế/ngày quyết định/Ngày thông báo. Xem hình bên dưới:

  

- Chọn tiếp mục cấp 1: Xem hình bên dưới:

  

- Nếu bạn nộp thuế GTGT, thì chọn tiểu mục: 1700, sau đó bạn bấm vào: Tra Cứu. Chọn tiểu mục 1701. Xem hình bên dưới:

  

- Nếu bạn nộp thuế GTGT, thì chọn tiểu mục: 1700, sau đó bạn bấm vào: Tra Cứu. Chọn tiểu mục 1701. Xem hình bên dưới: Đoạn Video: dưới: Hướng dẫn nộp tiền thuế GTGT, trên trang thuế: Thuedientu.gdt.gov.vn

 

- Nếu bạn nộp thuế TNDN, thì chọn tiểu mục: 1050, sau đó bạn bấm vào: Tra Cứu. Rồi chọn Tiểu mục 1052. Xem hình bên dưới:

- Nếu bạn nộp thuế TNDN, thì chọn tiểu mục: 1050, sau đó bạn bấm vào: Tra Cứu. Rồi chọn Tiểu mục 1052. Xem hình bên dưới: Đoạn video: Hướng dẫn nộp tiền thuế TNDN ...

- Thuedientu.gdt.gov.vn (Trang thuế điện tử). Nếu bạn nộp thuế TNDN, thì chọn tiểu mục: 1000, sau đó bạn bấm vào: Tra Cứu. Rồi chọn Tiểu mục 1001. Xem hình bên dưới:

- Trang thuế điện tử (Thuedientu.gdt.gov.vn). Nộp tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thì chọn tiểu mục: 4900, sau đó bạn bấm vào: Tra Cứu. Rồi chọn Tiểu mục 4918, tiền chậm nộp thuế TNDN, tiểu mục 4931, tiền chậm nộp thuế GTGT. Xem hình bên dưới:

- Thuedientu.gdt.gov.vn (Thuế điện tử). Hướng dẫn chọn tiểu mục tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, tiểu mục 4931, tiền phạt chậm nộp thuế TNDN 4918, xem video sau:

 

- Thuedientu.gdt.gov.vn:SAU KHI HOÀN THÀNH CÁC BƯỚC, NHƯ SAU: Nộp tiền thuế GTGT, TNDN, nộp tiền phạt chậm nộp thuế TNDN, GTGT, tiến hành, bấm vào hoàn thành, rồi sau đó ký và nộp ...

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ. HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ GTGT (01/GTGT). TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ: THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

 

* THUẾ ĐIỆN TỬ: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ. TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ: THUEDIENTU.GDT.GOV.VN, LÀ GÌ ? XEM CHI TIẾT MỘT SỐ CẦN LƯU Ý KHI LÀM BÁO CÁO THUẾ:

>> HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LÀM BÁO CÁO THUẾ (NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ).

HỔ TRỢ THUẾ ĐIỆN TỬ:

THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

 

  

Tải phần mềm HTKK 4.5.8

Tải phần mềm HTKK 4.5.8

Tải phần mềm HTKK 4.5.8 (Tải phần mềm kê khai thuế HTKK 4.5.8), bản nâng cấp mới nhất cập nhật ngày 01/07/2021 của Tổng Cục Thuế ...Download phần mềm HTKK 4.5.8 (Miễn phí), Phần mềm hổ trợ kê khai thuế HTKK 4.5.8, giúp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, trên hệ thống Phần mềm HTKK 4.5.8
Tải phần mềm iTaxViewer 1.7.6

Tải phần mềm iTaxViewer 1.7.6

Tải phần mềm iTaxViewer1.7.6 (Tải miễn phí iTaxViewer 1.7.6). Tải miễn phí phần mềm HTKK 4.5.8. Thông báo nâng cấp ứng dụng phiên bản iTaxViewer 1.7.6  để đọc
Tải phần mềm iTaxViewer 1.7.5

Tải phần mềm iTaxViewer 1.7.5

Tải phần mềm iTaxViewer 1.7.5 (Tải miễn phí HTKK 1.7.5), để đọc file XML của phần mềm HTKK 4.5.7 (Tải phần mềm HTKK 4.5.7) đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC và Nghị định số
Thuedientu (thuedientu.gdt.gov.vn)

Thuedientu (thuedientu.gdt.gov.vn)

Thuedientu (thuedientu.gdt.gov.vn) ? Mọi doanh nghiệp, tổ chức, cũng như nhân điều phải thực hiện nộp hồ sơ tại trang : Thuedientu (thuedientu.gdt.gov.vn)...Định kỳ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức phải tự kê khai thuế cho riêng mình, lên trang tổng cục thuế (thuedientu.gdt.gov.vn). Để cơ quan thuế xác nhận khoảng phải sinh của tất cả tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, có phát sinh nộp thuế hay không.
Chăm sóc khách hàng: 0907222166

Nhắn tin qua Zalo