Thứ tư, 26 Tháng Năm, 2021 - Lượt xem : 2588

Tải phần mềm iTaxViewer 1.7.5 (Tải miễn phí HTKK 1.7.5), để đọc file XML của phần mềm HTKK 4.5.7 (Tải phần mềm HTKK 4.5.7) đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC và Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, nhằm giúp doanh nghiệp kết xuất từ phần mềm HTKK 4.5.7, thỉ file hổ trợ đọc XML, đó là hần mềm iTaxViewer1.7.5, sẽ hổ trợ doanh nghiệp, ban hành ngày 24/05/2021, doanh nghiệp: Download phần mềm iTaxViewer1.7.5 ( Tải  iTaxViewer1.7.5)...

Tải phần mềm iTaxViewer 1.7.5 ( iTaxViewer 1.7.5), hổ trợ miễn phí doanh nghiệp mùa covid19.

DOANH NGHIỆP XEM THÊM TẠI ĐÂY:

>> THUẾ ĐIỆN TỬ (THUEDIENTU.GDT.GOV.VN)

Tải phần mềm iTaxViewer 1.7.5 (Tải  iTaxViewer 1.7.5), sử dụng gì cho doanh nghiệp? Về việc Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.9, iTaxViewer 1.7.5, hổ trợ đọc file XML phần mềm HTKK  4.5.7 

Tải phần mềm iTaxViewer 1.7.5: để đọc phầm mềm đọc XML của phần mềm thuế HTKK 4.5.7  : tải tại đây (iTaxViewer 1.7.5)

(iTaxViewer 1.7.5)

Tải phần mềm iTaxViewer 1.7.5

TẢI PHẦN MỀM: iTaxViewer 1.7.4

\iTaxViewer1.7.3

TẢI FILE: iTaxViewer1.7.3

ĐOC XML PHẦN MỀM HTKK 4.5.5

Thuế điện tử khác
Chăm sóc khách hàng: 0907222166

Nhắn tin qua Zalo