Gửi thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN: Hổ trợ tất cả doanh nghiệp trên cả nước về: Gia hạn chữ ký số...Bkav, Newca, Vina, EasyCa, CMC ca, FPT, VNPT, Viettel, Vin Ca, EfyCa, Ca2, NCCa... khắc phục tất cả các lỗi mà doanh nghiệp nộp tờ khai thuế điện tử, nộp thuế, cũng như ký hóa đơn, BHXH, hải quan,...

Hướng dẫn doanh nghiệp lấy lại mật khẩu đăng nhập, mà không cần lên cơ quan thuế xin mật khẩu, cụ thể sau: Khi doanh gia hạn chữ ký số của mình xong, thì việc cập nhật chứng thư mới gia hạn lên trang thuế điện tử là điều doanh nghiệp bắt buột phải làm, nếu không cập nhật chứng thư mới, sẽ không thể nộp được tờ lhai thuế, bỡi chứng thư cũ đã hết hạn, và không thể ký được tờ khai,..

Gia hạn chữ ký số là gì? Là: Gia hạn usb token, gia hạn token, gia hạn cks, gia hạn chữ ký, gia hạn cổng token, gia hạn cổng chữ ký số...Newca, Vina, BkavSmartsign, Vin Ca, EasyCaCMC CaNCCA (NC-Ca), VNPTFPT-CaViettel, Ca2, EfyCa...1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm...

Gia hạn chữ ký số có giảm giá không? Gia hạn chữ ký số phí bao nhiêu tiền ?, gia hạn chữ ký số ở đâu?....Xem thêm... Gia hạn chữ ký số ...

THÔNG BÁO:

Kể từ ngày 01/09/2020 toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước, khi gia hạn chữ ký số tại công ty cổ phần chữ ký số Sài Gòn, được giảm giá từ 30% đến 45%, cho tất cả gói đăng ký gia hạn chữ ký số của các nhà mạng, đây cũng là gói ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong mùa dịch covid19, khách hàng doanh nghiệp liên hệ tại đây, để biết thêm thông về  chữ ký số ...

Hổ trợ tất cả các doanh nghiệp trên toàn quốc về: Gia hạn chữ ký số Vina, gia hạn chữ ký số Bkav, gia hạn chữ ký số Newca, gia hạn chữ ký số FPT, gia hạn chữ ký số VNPT, gia hạn chữ ký số EasyCa, gia hạn chữ ký số CMC Ca, gia hạn chữ ký số Vin Ca, gia hạn chữ ký số NCCa (NC-Ca),...1 năm, 2 năm, 3 năm,..Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử, nộp tờ khai thuế, nộp hồ sơ BHXH, hải quan, nộp thuế...

CHỮ KÝ SỐ

>>Chữ ký số Vina

>>Chữ ký số Bkav

>>Chữ ký số Newca

>>Chữ ký số EasyCa

>>Chữ ký số CMC Ca

>>Chữ ký số Vin Ca

>>Chữ ký số NC-Ca

>>Chữ ký số FPT-Ca

>>Chữ ký số VNPT

>>Chữ ký số Viettel

>>Chữ ký số EfyCa

>>Chữ ký số Ca2

Tất cả chữ ký số nêu trên là yếu tố giúp doanh nghiệp, giải quyết các giấy tờ qua hệ thông cơ quan pháp lý, đặc biệt là cơ quan thuế đối với doanh nghiệp hàng đầu. Chữ ký số là yếu tố ký các hồ sơ thuế, bảo hiểm, hải quan, nộp thuế, qua hệ thống mạng một cách nhanh chóng và an toàn nhất, mà doanh nghiệp đã từng sử dụng chữ ký số kê khai thuế,..

Đối với tất cả các doanh nghiệp đã sử dụng chữ ký số của các nhà mạng nêu trên mà chúng tôi nêu, điều là những nhà mạng uy tín nhất hiện nay, được bộ văn hóa và truyền thông cấp chứng nhận là chữ ký số công cộng, chứng thực điện tử trên hệ thống cổng thông tin quốc gia,..

Việc doanh nghiệp sử dụng chữ ký số của các nhà mạng nói trên, tôi gửi đến toàn thể doanh nghiệp trên cả nước một lời chào tốt đẹp nhất đến quý doanh nghiệp,...Kinh doanh tốt lành,..

Đây là chương trình giảm giá đặc biệt để doanh nghiệp kích cầu thị trường, làm giảm bớt một phần chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để mua chữ ký số, cũng như gia hạn chữ ký số, đồng thời gói chương trình này là để giúp doanh nghiệp gặp phải có khăn kinh doanh trong thời covid19, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa,...Để tháo gỡ khó khăn về tài chính doanh nghiệp này, ưu đãi dành gói giảm giá từ 30% đến 45% cho tất cả doanh nghiệp trên cả nước,...Sau đây là chi tiết của các chữ ký số mà doanh nghiệp mua mới, cũng như gia hạn chữ ký số sau đây:

Gia hạn chữ ký số có tên gọi gì? Sau đây từng chữ ký số của từng nhà mạng sau:

1/ Chữ ký số Vina (Smartsign) ?

Gia hạn chữ ký số Vina (Smartsign), gia hạn chữ ký Vina (Smartsign), gia hạn cks vina (Smartsign), gia hạn token vina (Smartsign), gia hạn cổng token vina (Smartsign), gia hạn cổng chữ ký số Vina (Smartsign), gia hạn usb token Vina (Smartsign),...1 năm, 2 năm, 3 năm,...Giảm giá 40% các gói gia hạn chữ ký số Vina.

2/ Chữ ký số Bkav (BkavCa) ?

Gia hạn chữ ký số Bkav (BkavCa), gia hạn cks Bkav (BkavCa), gia hạn token Bkav (BkavCa), gia hạn cổng token Bkav (BkavCa), gia hạn cổng chữ ký số Bkav (BkavCa), gia hạn chữ ký Bkav (BkavCa), gia hạn chữ ký số nhà mạng bkav (BkavCa), gia hạn usb token Bkav (BkavCa), gia hạn usb Bkav (BkavCa),..1 năm, 2 năm, 3 năm,...giảm giá 40% cho các gói gia hạn chữ ký số Bkav.

3/ Chữ ký số Newca (Newtel) ?

Gia hạn chữ ký Newca (Newtel), gia hạn token Newca (Newtel), gia hạn cổng chữ ký số Newca (Newtel), gia hạn usb token Newca (Newtel), gia hạn chữ ký số Newca (Newtel), gia hạn chữ ký số nhà mạng Newca (Newtel), gia hạn cks newca (Newtel),...1 năm, 2 năm, 3 năm,...Giảm giá 40% các gói gia hạn chữ ký số Newca.

4/ Chữ ký số EasyCa:

Gia hạn chữ ký số EasyCa, gia hạn token Easyca, gia hạn cổng chữ ký số EasyCa, gia hạn usb token EasyCa, gia hạn chữ ký EasyCa, gia hạn cổng token EasyCa, gia hạn cks EasyCa, gia hạn chữ ký số nhà mạng EasyCa...1 năm, 2 năm, 3 năm,...Giảm giá 40% các gói gia hạn chữ ký số EasyCa.

5/ Chữ ký số CMC Ca ?

Gia hạn chữ ký số CMC Ca, gia hạn cks CMC Ca, gia hạn token CMC Ca, gia hạn cổng token CMC Ca, gia hạn usb token CMC ca, gia hạn cổng chữ ký số CMC Ca, gia hạn chữ ký số nhà mạng CMC Ca, gia hạn chữ ký CMC Ca, gia hạn usb CMC Ca,...1 năm, 2 năm, 3 năm,...

6/ Chữ ký số Vin Ca (LCS-Ca) ?

Gia hạn chữ ký số Vin Ca (LCS-Ca), gia hạn cks Vin Ca (LCS-Ca), gia hạn token Vin Ca (LCS-Ca), gia hạn usb token vin Ca (LCS-Ca), gia hạn chữ ký Vin Ca (LCS-Ca), gia hạn cổng chữ ký số Vin Ca (LCS-Ca), gia hạn chữ ký số nhà mạng Vin Ca (LCS-Ca), gia hạn cổng token Vin Ca (LCS-Ca), gia hạn usb Vin Ca (LCS-Ca),...1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm,...Giảm giá 40% cho tất cả các gói gia hạn chữ ký số Vin Ca (LCS-Ca).

7/ Chữ ký số NCCa (NC-Ca) ?

Gia hạn chữ ký số NCCa (NC-Ca), gia hạn cổng token NCCa  (NC-Ca), gia hạn token NCCa  (NC-Ca), gia hạn usb token NCCa  (NC-Ca), gia hạn chữ ký NCCa  (NC-Ca), gia hạn cks NCCa (NC-Ca), gia hạn cổng chữ ký số NCCa  (NC-Ca), gia hạn usb NCCa  (NC-Ca), gia hạn chữ ký số nhà mạng NCCa  (NC-Ca),...1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm,...Giảm giá 40% dành cho các gói gia hạn chữ ký số NCCa  (NC-Ca).

8/ Chữ ký số FPT-Ca ?

Gia hạn chữ ký số FPT-Ca, gia hạn token FPT-Ca, gia hạn cks FPT-Ca, gia hạn chữ ký FPT-Ca, gia hạn cổng token FPT-Ca, gia hạn cổng chữ ký số FPT-Ca, gia hạn chữ ký số nhà mạng FPT-Ca, gia hạn usb FPT-Ca,...1 năm, 2 năm, 3 năm,...Giảm giá 30% dành cho các gói gia hạn chữ ký số FPT.

9/ Chữ ký số VNPT-Ca ?

Gia hạn chữ ký số VNPT-Ca, gia hạn token VNPT-Ca, gia hạn cks VNPT-Ca, gia hạn usb token VNPT-Ca, gia hạn cổng chữ ký số VNPT-Ca, gia hạn chữ ký số nhà mạng VNPT-Ca, gia hạn cổng token VNPT-Ca, gia hạn usb VNPT-Ca,...1 năm, 2 năm, 3 năm,...Giảm giá 30% dành cho tất cả các gói gia hạn chữ ký số VNPT.

10/ Chữ ký số Viettel (Viettel-Ca) ?

Gia hạn chữ ký số Viettel (Viettel-Ca), gia hạn token viettel (Viettel-Ca), gia hạn cổng token viettel (Viettel-Ca), gia hạn chữ ký viettel (Viettel-Ca), gia hạn cks viettel (Viettel-Ca), gia hạn usb token viettel (Viettel-Ca), gia hạn chữ ký số nhà mạng Viettel (Viettel-Ca), gia hạn usb Viettel (Viettel-Ca), gia hạn cổng chữ ký số Viettel (Viettel-Ca),...1 năm, 2 năm, 3 năm,...Đồng giảm giá 30% cho tất cả gói gia hạn chữ ký số Viettel-Ca.

11/ Chữ ký số EfyCa (Efy-Ca) ?

Gia hạn chữ ký số EfyCa (Efy-Ca), gia hạn chữ ký EfyCa (Efy-Ca), gia hạn usb EfyCa (Efy-Ca), gia hạn token EfyCa (Efy-Ca), gia hạn usb EfyCa (Efy-Ca), gia hạn cks EfyCa (Efy-Ca), gia hạn cổng token EfyCa (Efy-Ca), gia hạn chữ ký số nhà mạng EfyCa (Efy-Ca),...1 năm, 2 năm, 3 năm,...Giảm giá 35%, dành cho các gói đăng ký gia hạn chữ ký số EfyCa.

12/ Chữ ký số Ca2 ?

Gia hạn chữ ký số Ca2, gia hạn chữ ký số nhà mạng Ca2, gia hạn cks Ca2, gia hạn chữ ký Ca2, gia hạn token Ca2, gia hạn usb token Ca2, gia hạn cổng token Ca2, gia hạn usb Ca2,...1 năm, 2 năm, 3 năm,...Giảm ngay 30% các gói thuê bao khi gia hạn chữ ký số Ca2.

Tất cả doanh nghiệp trên cả nước, mua chữ ký số ở đâu, gia hạn chữ ký số ở đâu?...Thì liên hệ tại nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số tại công ty cổ phần chữ ký số Sài Gòn, nơi tin cậy nhất, uy tín nhất hiện nay, bảo đảo bảo mật thông tin doanh nghiệp tuyệt đối,..

 

Nhắn tin qua Zalo