Chủ nhật, 16 Tháng Năm, 2021 - Lượt xem : 1376

Thuedientu (thuedientu.gdt.gov.vn) ? Mọi doanh nghiệp, tổ chức, cũng như nhân điều phải thực hiện nộp hồ sơ tại trang : Thuedientu (thuedientu.gdt.gov.vn)...Định kỳ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức phải tự kê khai thuế cho riêng mình, lên trang tổng cục thuế (thuedientu.gdt.gov.vn). Để cơ quan thuế xác nhận khoảng phải sinh của tất cả tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, có phát sinh nộp thuế hay không.

>> Thuedientu.gdt.gov.vn

Thuedientu (thuế điện tử). là gì ? Khi doanh nghiệp định kỳ phải nộp tờ khai thuế, trong quá trình gặp lỗi trên trang thuế điện tử, thì alo ngay chúng tôi. Chúng tôi sẽ hổ trợ miễn phí, mùa covid19, ưu đãi đặc biệt, đồng thời tư vấn doanh nghiệp thực hiện trong quá trình kê khai thuế đúng theo quy định pháp luật ngành thuế, tránh trình trạng, nộp chậm, dẫn đến bị phạt hành chính về thuế.

Thuế điện tử khác
Chăm sóc khách hàng: 0907222166

Nhắn tin qua Zalo