Thứ bảy, 27 Tháng Sáu, 2020 - Lượt xem : 63

Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử là gì? (Hóa đơn điện tử) -Liên hệ tại Công ty Cổ Phần Chữ ký số Sài Gòn, hướng dẫn kế toán doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử, áp dụng theo dông tư 68 ban hành ngày 30/09/2019, và công văn 68 về hướng dẫn ghi hóa đơn điện tử, được phép và không cho phép sau đây,....

>> Những Điều Cần Biết Về Hóa Đơn Điện Tử

>> Các mẫu hóa đơn điện tử đẹp

>> Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

>> Đăng ký mua hóa đơn điện tử

* Nhiều bạn kế toán hỏi tôi rằng:

Ghi bảng kê trong hóa đơn điện tử có đúng không?

Hàng hóa có được phép ghi bảng kê trong hóa đơn không?

Hướng dẫn cách ghi nội dung trong hóa đơn điện tử?

Hóa đơn điện tử ghi như thế nào?

Hóa đơn điện tử xuất sai có hủy được không?

Hóa đơn điện tử xuất sai có điều chỉnh được không?

Hóa đơn điện tử xuất có giới hạn dòng không?

Xuất hóa đơn điện sai có sửa được không?

Theo công văn 68 ban hành ngày 05/01/2019 về việc ghi nội dung trong hóa đơn điện tử  sau đây:

- Ghi trong nội dung hóa đơn điện tử, không được phép ghi bảng kê, cũng như ghi đính kèm bảng kê ( Xem công văn 68), Lý do sau đây: Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không bị giới hạn về số dòng trên một tờ hóa đơn

- Hướng dẫn ghi hóa đơn điện tử, cũng như ghi trong nội dung hóa đơn điện tử sau đây:

+ Đối với hàng hóa, dịch vụ: ghi: Cung cấp hàng hóa dịch vụ theo hợp đồng số,.... ngày,....và biên bản giao nhận hàng hóa ngày,.... Hoặc quyết toán số lượng đơn hàng,...ngày.... tháng,...năm,...

+ Đối với lĩnh vực xây dựng: ghi. thi công theo hợp đồng số,....ngày,..., và biên bản nghiệm thu khối lượng theo hạn mục ngày,...tháng,..,.Hoặc theo quyết toán khối lượng hoàn thành ngày,... tháng,...Hoặc ghi: Quyết toán giai đoạn thi,... công ngày,... tháng,...Ứng trước tiền thi công của công trình 25%,...theo hợp đồng số,... ngày,...

+ Đối với lĩnh vực sửa chữa, gia công, cung ứng dịch vụ. Ghi sau đây: sửa chữa, hoặc gia công, hoặc, dịch vụ cung ứng vận chuyển, dịch vụ cung cấp, dịch cung ứng lao động, dịch cung ứng giao nhận,...theo hợp đồng số,... ngày,...và bảng quyết toán hoàn thành,...

- Hóa đơn điện tử ghi theo y như hóa đơn giấy, ghi theo hàng hóa xuất ra, chi tiết từng mặt hàng, không giới hạn số dòng trên hóa đơn điện tử, ví dụ bạn xuất từ tờ số trang 1 đến trang 10.000...cũng chỉ một số của tờ hóa đơn điện tử đó thôi, (ví dụ: số hóa đơn số: 00001 là trang 1, đến trang 10.000... vẫn là số hóa đơn số 00001), khác với hóa đơn giấy là không nhảy số hóa đơn, chỉ nhảy trang, mà giữ số hóa đơn cố định ngay ban đầu.

Còn hóa đơn giấy khi bạn xuất, ghi nội dung hàng hóa hết 10 dòng, thì chuyển sang ghi tiếp tờ hóa đơn kế tiếp theo,...số hóa đơn sẽ tăng dần,...(Khác hóa đơn điện tử )

- Hóa đơn điện tử, nếu đã xuất sai, thì bạn sử thỏa mái, trước khi bạn ký hóa đơn, còn nếu bạn đã ký hóa đơn điện tử rồi, thì không thể sửa được, bạn chỉ việc xóa ngay hóa đơn đó sau khi xuất sai, không được gửi cho khách hàng,...

- Hóa đơn điện tử lễ xuất sai; Xảy ra 4 trường hợp sau đây: Để xử lý

+ Nếu bạn đã giao hóa đơn điện tử cho khách hàng rồi, mà khách hàng đã báo cáo thuế, của tháng đó, quý đó rồi, sau khi phát hiện sai, thì bạn phối hợp với khách hàng để làm biên bản hủy hóa đơn điện tử của tờ hóa đơn đó, sau khi 2 bên hủy xong, bạn mang về hủy ngay trên tờ hóa đơn điện tử mà đã xuất trên phần mềm hóa đơn điện tử, bạn bấm ngay nút xóa cho tôi,..sau đó bạn chụp hình tờ biên bản hủy, úp lên ngay chỗ hủy hóa đơn mà bạn xóa đó,.. Để làm căn cứ,..Sau đó bạn xuất hóa đơn điện tử lại cho khách hàng, để thay thế tờ hủy, nội dung xuất bạn ghi là: ghi hàng hóa... y như tờ trước (hay bổ sung chỉnh sửa gì đó của hàng hóa đó), dòng cuối cùng bạn chú ý ghi cho tôi là: xuất thay thế tờ hóa đơn đã hủy số,...(Làm thế này cho chắc 2 bên)

+ Nếu bạn đã giao hóa đơn điện tử cho khách hàng rồi, mà khách hàng chưa nộp báo cáo thuế, sau khi phát hiện sai, thì bạn phối hợp với khách hàng để làm biên bản hủy hóa đơn điện tử của tờ hóa đơn đó, sau khi 2 bên hủy xong, bạn mang về hủy ngay trên tờ hóa đơn điện tử mà đã xuất trên phần mềm hóa đơn điện tử, bạn bấm ngay nút xóa cho tôi,..sau đó bạn chụp hình tờ biên bản hủy, úp lên ngay chỗ hủy hóa đơn mà bạn xóa đó,.. Để làm căn cứ,..Sau đó bạn xuất hóa đơn điện tử lại cho khách hàng, để thay thế tờ hủy, nội dung xuất bạn ghi là: ghi hàng hóa... y như tờ trước (hay bổ sung chỉnh sửa gì đó của hàng hóa đó), dòng cuối cùng bạn chú ý ghi cho tôi là: xuất thay thế tờ hóa đơn đã hủy số,...(Làm thế này cho chắc 2 bên)

Chú ý: Nếu bạn tin tưởng khách hàng đó, thì không cần làm biên bản hủy hóa đơn điện tử , và thu hồi thôi,...

+ Trường hợp xuất hóa đơn điện tử sai mà đã dùng chữ ký số ký rồi, mà chưa gửi cho khách hàng, thì bạn hủy ngay hóa đơn điện tử đó, không cần làm biên bản hủy hóa đơn, bỡi lý do sau, thứ nhất, khách hàng chưa biết ,mình xuất hóa đơn hay chưa, không biết số hóa đơn mình, vấn đề là mình xóa ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử là xong,...Thứ 2 xuất lại cho khách theo đúng mặt hàng, mình xuất hóa đơn điện tử,...

+ Trước khi bạn xuất hóa đơn điện tử gửi cho khách hàng, chú ý sau đây: Bạn xuất nháp xong, (đừng để chữ ký số vào ký), bạn dùng xuất nháp này, bạn xuất file: PDF, hoặc file hình, bạn gửi cho khách hàng xem trước, nếu khách hàng, đồng ý nội dung trên thì bạn mới để chữ ký số vào ký hóa đơn điện tử đó, rồi gửi cho khách hàng, nếu khách hàng không đồng ý nội dụng của hóa đơn, yêu cầu sửa lại cho đúng, thì bạn nên, sửa lại theo yêu cầu khách hàng,... vấn đề sai ở đây là như: Sai tên công ty, sai địa chỉ, sai mã số thuế, sai nội dung hàng hóa dịch vụ,...(Chú ý hóa đơn điện tử ),..

* CHÚ KÝ ĐỂ XUẤT ĐÚNG TÊN CÔNG, ĐỊA CHỈ, MÃ SỐ THUẾ, BẠN VÀO ĐÂY, TRA CỨU NGAY, THÌ XUẤT HIỆN CÔNG TY ĐÓ, CÓ ĐÚNG THEO ĐỊA CHỈ KHÔNG, MÃ SỐ THUẾ, TÊN CÔNG TY HAY KHÔNG: BẤM XEM => Tra cứu doanh nghiệp đăng ký KD

Tránh đánh tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, lên hóa đơn điện tử , khá tốn thời gian, mà lại sai, thiết soát,,..Bạn vào tra cứu Tra cứu doanh nghiệp đăng ký KD rồi coppy địa chỉ, tên công ty, mã số thuế dán vào hóa đơn điện tử, sẽ chắc chắn hơn, không cần đánh ghi vào hóa đơn dễ bị sai,..

* Tất cả mỗi lĩnh vực, mỗi ngành nghề kinh doanh điều khác nhau, nên việc ghi nội trên hóa đơn điện tử là phải thận trọng, đúng chức năng mà mình kinh doanh thực tế, phải có căn cứ như là hóa đơn, hợp đồng, phục lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng, bảng quyết toán, biên bản giao nhận, kèm theo, để làm căn cứ trên nội dung hóa đơn điện tử , không được ghi bảng kê đính kèm là sai hoàn toàn,...(theo công văn 68)

HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ- LIÊN HỆ NGAY: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ SÀI GÒN: ZALO: 0907222166.

* XEM THÔNG TƯ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ,...

 

Hóa đơn điện tử khác
Chữ ký số Xem thêm
GIA HẠN CHỮ KÝ CMC CA
GIA HẠN CHỮ KÝ CMC CA
Gia hạn chữ ký CMC Ca: Tên gọi đầy đủ là: Gia hạn chữ ký số CMC Ca, nơi cung cấp dịch chữ ký số CMC Ca, tại công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn, dành các gói dịch chữ ký số CMC Ca, 1 năm, 2 năm, 3 năm, để doanh nghiệp: Gia hạn chữ ký CMC Ca, kết nối thời gian sử dụng mà
GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EASY
GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ EASY
Gia Hạn Chữ Ký Số Easy? Liên hệ Nhà cung cấp chứng thực 
GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA
GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NCCA
Gia hạn chữ ký số NCCA là
Gia hạn chữ ký số CMC CA
Gia hạn chữ ký số CMC CA
Gia hạn chữ ký số CMC Ca là gì? Là chữ ký số CMC Ca, mà doanh nghiệp đã sử dụng hết hạn kê khai thuế và ký hóa đơn, muốn kế nối thời gian để kê kahi thuế, thì doanh nghiệp,
Gia hạn chữ ký số FPT
Gia hạn chữ ký số FPT
Gia hạn chữ ký số FPT là để ký nộp tất cả thủ tục thuế, hải quan, ký hóa đơn điện tử, khi chữ ký số của bạn hết hạn bạn gọi điện thoại 0914.137.366 cho chúng tôi sẵn sàng gia hạn cho bạn theo gói cước và thời gian mà bạn muốn cụ thể như gói 1 năm, gia hạn chữ ký
Gia hạn chữ ký số BKav
Gia hạn chữ ký số BKav
Gia hạn chữ ký số BKav một năm, hai năm, ba năm, đăng ký mới chữ ký số BKav, tăng ngay một mũ báo hiểm, hay một đồng treo tường, chiết khấu 25%
Hóa đơn điện tử Xem thêm
Hóa đơn điện tử Ceberbill
Hóa đơn điện tử Ceberbill
Hóa đơn điện tử Ceberbill (HDDT
Mua hóa đơn điện tử (HDDT)
Mua hóa đơn điện tử (HDDT)
Mua hóa đơn điện tử (HDDT): (Mua
Mua hóa đơn điện tử Viettel
Mua hóa đơn điện tử Viettel
Mua hóa đơn điện tử
Mua hóa đơn điện tử bkav
Mua hóa đơn điện tử bkav
Mua hóa đơn điện tử bkav
Các mẫu Hóa đơn điện tử đẹp
Các mẫu Hóa đơn điện tử đẹp
Các mẫu hóa đơn điện tử đẹp nhất tại công ty TNHH Lazava Việt Nam duy nhất, cung cấp toàn bộ các loại mẫu hóa đơn điện tử đẹp nhất, liên hệ ngay,...
Kế toán trọn gói Xem thêm
Thành lập cty Xem thêm
Nhận thành lập công ty
Nhận thành lập công ty
Nhận thành lập công ty (Doanh nghiệp). Công ty Cổ Phần Chữ Ký số Sài Gòn, chuyên nhận thành lập doanh nghiệp (Công ty), giải thể công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ kinh doanh, thay đổi tên công ty, tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi thành viên công ty,... Trọn
Đại lý Xem thêm
Chăm sóc khách hàng: 0914137366

Nhắn tin qua Zalo