Thứ bảy, 15 Tháng Năm, 2021 - Lượt xem : 1454

Lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế (Thuế điện tử), hổ trợ miễn phí mùa covid 19, Xem hướng dẫn: Khắc phục lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế, hổ trợ ngay cho doanh nghiệp. Các bước hướng dẫn chi tiết về các lỗi chữ ký số chưa đăng ký với cơ quan thuế. Trang của: Tổng cục thuế .

Lỗi chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế , là gì ? Sau khi doanh nghiệp, thực hiện: Gia hạn chữ ký số xong, thì yếu tố quan trọng là, phải cập nhật chứng thư (Chữ Ký Số), vừa gia hạn xong lên trang: Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), để tiến hành ký nộp tờ khai thuế. Nếu không cập nhật chứng thư (Token), lên trang tổng cục thuế (thuedientu.gdt.gov.vn), thì doanh nghiệp sẽ không ký được tờ khai thuế.

Lý do: Chữ ký số cũ (Chứng thư), đã hết hạn, khi ký để nộp tờ khai thì, thì chữa ký số hết hạn không ký được đồng thời sẽ báo sau đâychứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế.

Xem chi tiết khắc phục lỗi  chứng thư chưa đăng ký với cơ quan thuế . Chi tiết các bước hướng dẫn sau đây:

Hướng dẫn cập chữ ký số lên trang thuế điện tử , đây là chữ ký số sau khi gia hạn

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập sau khi gia hạn chữ ký số  thành công, thì việc cập nhật lại chữ ký số  lên trang thuế là điều phải làm...

Để cập nhật được chữ ký số  lên trang thuế là gì?

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu mà không cần lên cơ quan thuế xin lại mật khẩu, Sau khi gia hạn chữ ký số xong

Để cập nhật được chữ ký số lên trang thuế thì mã số thuế, phải có QL: Ví dụ: 0101245324-ql

Nếu mã số thuế không có QL thì không thể cập được:

Vi dụ 1:

Bỡi sẽ xuất hiện sau: Chỉ nộp được tờ khai thuế, và tra cứu tờ khai thuế, mà không cập nhật được chữ ký số sau khi gia hạn...

Ví dụ 2:

Sau khi gia hạn chữ ký số Vina xong, mà doanh nghiệp vẫn dùng mã số thuế cũ không có ql và mật khẩu cũ không có ký tự đặc biệt ví dụ: @, hay $..., thì bạn xem hướng dẫn sau:

Bạn có thể lấy mật khẩu cũ cũng được:

Ví dụ: Mã số thuế có ql sau đây: 0100321452-ql và mật khẩu cũ: 12345678

CHÚ Ý: mật khẩu đăng nhập: 12345678, sau này nhớ chuyển sang mật khẩu đăng nhập có ký tự đặc biệt nhé, ví dụ: tct12345@

Các bước để cập nhật chữ ký số sau khi gia hạn chữ ký số lên trang thuế điện tử: thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 1: Bấm và: Quản lý tài khoản -> Thay đổi thông tin dịch vụ

    

Bước 2: Tiến hành thay đổi thông tin

Bước 3: Thay đổi cks -> tiếp tục

Bước 4: Ký và gửi

Bước 5: Nhập mã pin -> chấp nhận

Bước 6: Thông báo “Ký điện tử thành công” hiển thị, bấm OK (9) để hoàn thành

Các bước trên bạn đã cập nhật chữ ký số sau khi gia hạn chữ ký số thành công, như vậy chữ ký số của bạn đã gia hạn và cập nhật trên trang thuế thành công rồi nhé,...Chúc cả nhà kế toán thuế vui vẻ

Cách 2: Bạn cập nhật chữ ký số  lên trang thuế mà mới gia hạn chữ ký số, mà vào đăng nhập hoài không được, bỡi mật khẩu cũ, và MST cũ không có ql, buột bạn phải lên chi cục thuế xin lại mật khẩu, thì công việc khá tốn thời gian đi lại cho kế toán thuế?

Thuế điện tử khác
Chăm sóc khách hàng: 0907222166

Nhắn tin qua Zalo