Thứ ba, 01 Tháng Sáu, 2021 - Lượt xem : 62

Nhận thành lập doanh nghiệp. Ưu đãi 50% (Nhận thành lập doanh nghiệp), một số cần lưu ý ? Các cá nhân khi thành lập mới doanh nghiệp (Công ty), các điểm cần lưu ý gì ? Khi thành lập doanh nghiệp (Công ty, chú ý vốn điều lệ, đừng nên vốn quá lớn, nó phải phục thuộc vào yếu tố, ngành nghề kinh doanh sao cho hợp lý, mà đặc vốn điều lệ.

* CÁC CÂU HỎI CỦA DOANH NGHIỆP:

Thành lập mới doanh nghiệp phí bao nhiêu tiền ?

- Nhận thành lập doanh nghiệp. Ưu đãi 50% (Phí thành lập doanh nghiệp có cao không) ?

- Nhận thành lập doanh nghiệp (Phí thành lập công ty bao nhiêu tiền) ? Trả lời ba câu trên sau đây:

>> Phí thành lập doanh nghiệp trọn gói (Ưu đãi mùa dịch covid19). 

Thủ tục thành lập trọn gói làm những gì ? Thủ tục trọn gói bao gồm sau đây, đồng thời không phát sinh chi phí:

>> Nhận thành doanh nghiệp trọn gói. (Không phát sinh phí khác).

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Nhận thành lập doanh nghiệp. Ưu đãi 50% (Thành lập mới doanh nghiệp), một số nội dung cần lưu ý nhất ? Khi thành lập doanh nghiệp, các cá nhân, cũng như tổ chức, phải chú ý đến ngành kinh doanh của mình, phù hợp với ngành kinh doanh thực tế của mình, đồng thời trong quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ, sản xuất kinh doanh, xây dụng, điều phải xuất hóa đơn điện tử, phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh, hợp pháp và đăng ký với cơ quan thuế. Được pháp luật Việt Nam Cho phép.

* Tải mã ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện nay. Tải để xem (Tại đây). (Tải tại đây).

Nhận thành lập doanh nghiệp (Công ty). Ưu đãi 50%, gồm những loại hình nào ? Thành lập doanh nghiệp (Công ty), gồm những loại hình sau đây: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MTV), Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, Công ty Cổ phần (CP), Doanh nghiệp tư nhân (DNTN), các cá nhân phải lựa chọn sao cho phù hợp của loại hình đó ?

Thành lập doanh nghiệp (Nhận thành lập công ty), sự khác nhau giữa các loại hình là gì ? Sau đây tôi ví dụ sau:

Ví dụ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), Một thành Viên. Là một cá nhân đứng tên, trên giấy phép kinh doanh của mình.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên, Là các cá nhân đứng tên trong giấy phép kinh doanh, phải là hai thành viên trở lên.

- Công ty Cổ Phần (CP), Các cá nhận góp vốn phải từ ba thành viên trở lên.

- Doanh nghiệp tư nhân (DNTN), là một cá nhân đứng tên trong giấy phép kinh doanh.

* Nhận thành lập doanh nghiệp. Ưu đãi 50% (Hồ sơ thành lập doanh nghiệp), cần chuẩn gị giấy tờ gì ? Tất cả các nhân, thành viên chuẩn bị các giấy tờ trước khi thành lập mới doanh nghiệp (Công ty), sau đây:

- Đối với: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), Một thành Viên. Cần 1 (một) chứng minh nhân dân, sao y bản chính (không quá 6 tháng).

- Đối với:  Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên. Cần 2 (Hai) chứng minh nhân dân trở lên, sao y bản chính (không quá 6 tháng), đối với các thành viên góp vốn trong giấy phép kinh doanh.

- Đối với: Công ty Cổ Phần (CP). Cầ 3 (Ba) chứng minh nhân dân trở lên, sao y bản chính (không quá 6 tháng), đối với các thành viên góp vốn trong giấy phép kinh doanh công ty cổ phần.

- Đối với: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN). Cần 1 (một) chứng minh nhân dân, sao y bản chính (không quá 6 tháng).

* CHÚ Ý: TẤT CẢ THÀNH VIÊN TRÊN, BẦU AI LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT TRÊN GIẤY PHÉP KINH DOANH.

Nhận thành lập doanh nghiệp. Ưu đãi 50%, là gì ? Tên gọi tắt là: Thành lập doanh nghiệp (Thành lập công ty), mới. Một số nội dung cần lưu ý ?  

Nhận thành lập doanh nghiệp (Công ty). Ưu đãi 50% kể từ ngày 01/01/2021, khi cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp mới, được miễn giảm nộp thuế môn bài cho năm đầu tiên, còn các thục đối với cơ quan thuế thì doanh nghiệp phải đúng theo quy trình thành lập doanh nghiệp mới.

Nhận thành lập doanh nghiệp. Ưu đãi 50%, nộp những giấy tờ gì với cơ quan thuế ?

Thành lập doanh nghiệp mới, thì doanh nghiệp phải nộp những giấy tờ lên cơ quan thuế như sau:

- Nộp tờ khai thuế môn bài, lên trang thuế điện tử: Thuedientu.gdt.gov.vn.

- Nộp hồ sơ thủ tục ban đầu lên cơ quan thuế (Hình thức nộp trực tiếp tại cơ quan thuế).

- Thuế môn bài 2021 được miễn giảm, không cần phải nộp. Xem nghị định 22/2020/NĐ-CP saud đây:

 + Theo nghị định 22/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24/02/2020, tất cả cá nhân khi thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty TNHH MTV, thành lập công TNHH hai thành viên, thành lập công ty Cổ phần,... Thì không đóng thuế môn bài, khi thành lập mới, (Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa)

 + Ngoài ra theo nghị định 22/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24/02/2020, việc thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng kinh doanh, thì được miễn thuế môn bài, đọc thêm (tại đây).

 + Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, vừa chuyển từ hộ kinh doanh, thì được miễn giảm thuế môn bài 3 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Xem (tải tại đây).

* Nhận thành lập doanh nghiệp (Thành lập mới doanh nghiệp, nhiều câu đặt ra của các nhân là gì ?

- Thành lập mới doanh nghiệp (Công ty). Ưu đãi 50%, có đóng thuế môn bài không ? Không đóng thuế môn bài, áp dụng từ năm 2020, xem chi tiết Nghị đinh sau đây:    Miễn thuế môn bài khi thành lập mới doanh nghiệp (Công ty).

Nộp hồ sơ thủ tục ban đầu lên cơ quan thuế gồm những gì ? Xem chi tiết sau đây:

 + Quyết định bổ nhiệm Giám đốc. Tải (Tại đây).

 + Quyết định bổ nhiệm kế toán. Tải (Tại đây).

 + Đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, hóa đơn điện tử:  Tải (Tại đây)

* CHÚ Ý: Mỗi chi cục thuế điều có điều kiện khác nhau, về thủ tục ban đầu, có những chi cục thuế, khi thành lập doanh nghiệp, không cần nộp hồ sơ thủ tục ban đầu, có những chi cục thuế phải bắt nộp thủ tục ban đầu, nên khi làm thủ tục ban đầu, nhớ liên hệ hỏi trước của chi cục thuế đó.

- Sử dụng chữ ký số điện tử. Xem chữ ký số điện tử là gì ? Xem tại đây: Chữ Ký Số .

Sử dụng chữ ký số điện tử là dùng để khai thuế, ký hóa đơn điện tử, ký hồ sơ BHXH, ký tờ khai hải quan, ký nộp tờ khai thuế môn bài ban đầu, ký nộp tờ khai thuế, nộp tiền thuế... Trên trang thuế điện tử: thuedientu.gdt.gov.vn

Chú ý: Không nộp được hồ sơ giấy lên chi cục thuế. Tất cả gửi hồ sơ qua trang thuế điện tử . (Thuedientu.gdt.gov.vn)

- Thành lập mới doanh nghiệp (Nhận thành lập doanh nghiệp). Ưu đãi 50%, sử dụng chữ ký số nhà mạng nào rẻ ? Chữ ký số nhà mạng nào tốt ? Tư vấn doanh nghiệp và chia sẻ khi sử dụng chữ ký số kê khai thuế, doanh nghiệp, cá nhân xem nội dung sau, để có sự lựa chọn chữ ký số nhất để doanh nghiệp kê khai thuế:  Bảng giá tham khảo chữ ký số kê khai thuế . 

Nhận thành lập doanh nghiệp (Nhận thành lập công ty). Ưu đãi 50% mới có những ưu điểm gì cho cá nhân, và tổ chức ?

Thành lập doanh nghiệp (Nhận thành lập mới công ty). Ưu đãi 50%, là gì ? Đối với cá nhân thực hiện mua, bán hàng hóa, dịch vụ,...Trong quá trình giao dịch với các đơn vị công ty, thì yếu tố phải xuất hóa đơn hợp pháp với hàng hóa đó. Tránh trình tạng hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng bán, buôn không có hóa đơn, chứng từ, không hợp pháp, thì yếu tốt mở thành lập công ty là để thực hiện các giao dịch hợp pháp, dẫn đến tạo điều kiện doanh nghiệp, được làm việc với nhiều đối tác doanh nghiệp.

Ví dụ: Một công ty A, đi mua hàng hóa, ở bên ngoài với một cá nhân, thì cá nhân đó không có hóa đơn, chứng từ, dẫn hóa đến hàng hóa đó, không rõ nguồn gốc và không hợp pháp, thì khi công ty A, bán ra, thì đơn vị khác mua vào, đồi hỏi công ty A đó phải xuất hóa đơn, cho đơn vị khác, như vậy trong khi hàng hóa mua vào không có hóa đơn, mà khi xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng là bất hợp pháp, vi phạm luật thuế, đây gọi là xuất khống bán hóa đơn, chắc chắn, bị cơ quan thuế phạt...

Thành lập doanh nghiệp (Nhận thành lập doanh nghiệp), Những yếu tố rất cần thiết để cho cá nhân mở thành lập công ty, dễ giao dịch với các đơn vị khác trong quá trình hợp tác mua bán hàng hóa, đồng thời ký hợp đồng mua bán, để bảm đảm tính hợp pháp về mặc pháp lý chứng từ của doanh nghiệp, tránh sai soát, mua hàng hóa mà không rõ nguồn gốc, hóa đơn không hợp pháp.

Nhận thành lập doanh nghiệp (Nhận thành lập công ty). Ưu đãi 50%, cũng như các cá nhân khi thành lập mới doanh nghiệp (Công ty) những yếu tố quan trọng gì đối với doanh nghiệp ?

- Khâu kế toán thuế là đứng đầu đối với doanh nghiệp.

Tại sao khâu kế toán mà doanh nghiệp phải cần ?

Thành lập doanh nghiệp (Nhận thành lập mới doanh nghiệp). Ưu đãi 50%: Khâu kế toán thuế là: Khi cá nhân thành lập mới doanh nghiệp, những yếu tố cơ bản ngay ban đầu là: Những thủ tục để đăng ký với cơ quan thuế, (Đã nêu ở phần trên), hàng tháng, hàng quý, trách nhiệm của kế toán thuế là, phải  khai báo thuế, như nộp tờ khai thuế, làm sổ sách kế toán, theo dõi hàng tồn kho, cân đối đầu ra, đầu vào, kiểm tra chứng từ có hợp pháp không, xuất hóa đơn điện tử, làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế, nộp thuế, giải trình số liệu với cơ quan thuế, hổ trợ theo dõi tiền gửi ngân hàng, giao dịch ngân hàng,  cơ quan thuế...

* Vai trò của kế toán thuế đối với doanh nghiệp là gì ? Xem chi tiết sau:

>> Kế toán thuế doanh nghiệp (Công ty). Bao gồm sau đây:

1/ Làm báo cáo thuế (Kê khai thuế). Nộp thuế. Cân đối phí, cân đối hóa đơn, xử lý hóa đơn.

2/ Làm sổ sách kế toán. (Theo dõi lượng hàng hóa trong quá trình phát sinh).

3/ Làm báo cáo tài chính. (Cuối năm).

4/ Làm quyết toán thuế TNDN, TNCN. (Cuối năm).

5/ Làm hồ sơ vay ngân hàng (Để bổ sung vốn kinh doanh).

6/ Xuất hóa đơn điện tử (Hóa đơn điện tử).

7/ Bổ túc hồ sơ pháp lý doanh nghiệp về thuế, hợp pháp chứng từ thuế, như hợp đồng lao động, tiền lương, hợp đồng thuê mặt bằng, hợp đồng mua bán, sao kê ngân hàng, ủy nhiệm chi, tham gia BHXH.

Nhận thành lập doanh nghiệp (Dịch vụ nhận thành lập doanh nghiệp). Ưu đãi 50%, thì việc khâu kế toán thuế  là đầu tiên, để giải quyết các thủ tục hành chính pháp lý về thuế, để bảm đảm tính pháp lý hợp pháp, tránh trình trạng bị cơ quan thuế phạt...

Nhận thành lập doanh nghiệp. Ưu đãi 50% (Dịch vụ thành lập công ty). Miễn phí ưu đãi mùa dịch covid-19, đối với các cá nhân, tổ chức, khi thành lập doanh nghiệp, được miễn giảm 50%, về các khâu thuế, kế toán thuế, thủ tục thuế, quyết toán thuế, báo cáo tài chính, hổ trợ vay ngân hàng, giúp tháo gỡ khó khăn nguồn tài chính doanh nghiệp, trong mùa dịch covid-19. Chính sách ưu đãi tại các vùng dịch đặc biệt xem liên hệ tư vấn pháp lý thành lập doanh nghiệp tại sau đây:

MIỄN PHÍ TƯ VẤN HỔ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP:

ZALO: 0907222166.

Nhận thành lập doanh nghiệp khác
Chăm sóc khách hàng: 0914137366

Nhắn tin qua Zalo