DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI Ở CÔNG TY

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI Ở CÔNG TY

Nhận làm kế toán trọn gói: Nhận làm báo cáo thuế, nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế quý, tháng, gỡ rối sổ sách kế toán, quyết toán thuế,  làm lại quyết toán thuế, báo cáo tài chính, nhận làm lại báo cáo tài chính, làm hồ sơ vay ngân hàng, tư vấn thuế công ty,...
Tìm kế toán khai báo thuế

Tìm kế toán khai báo thuế

Tìm kế toán khai bao thuế. Kế toán trọn gói bao gồm: Làm báo cáo thuế. Làm sổ sách kế toán. Xuất  Hóa đơn điện tử. làm báo cáo tài chính năm. Làm Quyết toán thuế năm. Thành lập công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh. Gỡ rối sổ sách kế toán.Làm lại quyết toán những năm cũ. Kê khai thuế hàng tháng. Kê khai thuế hàng quý. Làm hồ sơ vay ngân hàng. Bổ sung chứng tử thu, chi. Làm hợp đồng lao động. Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận công ty.
Chăm sóc khách hàng: 0907222166

Nhắn tin qua Zalo