Chủ nhật, 09 Tháng Tám, 2020 - Lượt xem : 161

Nhận làm báo cáo thuế tại nhà?

Kiểm tra hợp đồng / phụ lục hợp đồng lao động phát sinh => Cập nhật phù hợp bên bảng lương - Tờ khai đăng ký người lao động / người phụ thuộc => Đăng ký mã số thuế người lao động / người phụ thuộc. - Theo dõi và nhập liệu File phát sinh hợp đồng đầu vào và đầu ra - Kiểm tra, sắp xếp hóa đơn chứng từ hợp lý => Nhập liệu chứng từ nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm thuế (Ghi tăng, giảm tài sản sản, công cụ dụng cụ,….) 

Nhận làm báo cáo thuế tại nhà

In phiếu thu / chi (Phiếu nhập + xuất) => Kiểm tra hóa đơn chứng từ cuối tháng - Nộp thuế TNCN (Tiền lương, tiền công, thuê nhà, thuê xe, lãi vay), thuế môn bài theo định kỳ phát sinh - Kiểm tra tính lương, trích BHXH, trích công đoàn, trích thuế TNCN hàng tháng => In bảng lương - In Phiếu lương và làm việc với nhân viên cuối tháng về ký xác nhận lương - Hạch toán lương, BHXH, công đoàn, thuế TNCN vào phần mềm thuế. - Kiểm tra, rà soát xuất dữ liệu lương từ phần mềm thuế sang phần mềm nội bộ - Lập tờ khai thuế môn bài, báo cáo thuế GTGT / TNCN / hóa đơn hàng quý và nộp thuế qua mạng (Thông báo xác nhận từ cơ quan thuế) - Xuất hóa đơn và lập hoá đơn thương mại doanh thu từ nước ngoài - Cập nhật thông tư, công văn về thuế, BHXH, kế toán 

Nhận làm báo cáo thuế tại nhà?

Làm việc với cơ quan thuế về các hồ sơ chứng từ - Phân bổ chi phí CCDC / tài sản cuối tháng=> Báo cáo theo dõi CCDC / tài sản phần mềm thuế - Kết chuyển doanh thu / chi phí - Báo cáo và nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, hóa đơn theo đúng quy định thuế (Hàng quý), thuế nhà thầu theo từng lần phát sinh - Tập hợp tính giá thành sản phẩm - Kiểm tra đối chiếu các khoản lương, bảo hiểm, thuế, công đoàn - Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN - Lập Báo cáo tài chính cuối năm - Quyết toán thuế TNCN năm - In sổ sách kế toán cuối năm

Kế toán trọn gói ? khác
Chăm sóc khách hàng: 0914137366

Nhắn tin qua Zalo