Thứ hai, 14 Tháng Sáu, 2021 - Lượt xem : 493

Nhận làm báo cáo tài chính (Hướng dẫn làm báo cáo tài chính) phí có cao không? Hổ trợ doanh nghiệp gặp khó mùa dịch covid 19, ữu đãi đặc biệt cực sốc 50% khi: Nhận làm báo cáo tài chính, trọn gói bao gồm các chi tiết sau đây:

Nhận làm báo cáo tài chính: Nội dung gồm có hai phần:

1/ LÀM BÁO CÁO THUẾ. (NHẬN KÊ KHAI THUẾ).

2/ LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN. (NHẬN THÁO GỠ SỔ SÁCH KẾ TOÁN).

3/ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

4/ LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN.

5/ LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN.

 

6 LÀM THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

- Nhận làm báo cáo tài chính, trọn gói là gì, Tất cả các yếu tố nói trên trọn gói trong quá trình làm báo cáo tài chính, đồng thời hổ trợ làm hồ sơ vay ngân hàng, tư vấn thuế doanh nghiệp, theo dõi phát sinh trong quá trình doanh nghiệp, diễn ra.

- Nhận làm báo cáo tài chính, co tên gọi là gì ? Tên gọi: Nhận làm hồ sơ báo cáo tài chính (Nhận hồ sơ báo cáo tài chính). Làm báo cáo tài chính năm. Báo cáo tài chính (BCTC). Trọn gói ...

+ Nhận làm báo cáo tài chính, trọn gói: Dịch vụ nhận làm báo cáo tài chính là: Doanh nghiệp tập hợp tất cả các hóa đơn như: Đầu ra, hóa đơn đầu vào, chứng từ liên quan, tập hợp sao kê ngân hàng, hợp đồng lao động, bảng lương, hợp đồng mua bán, để kế toán dịch sẽ tiến hành làm hồ sơ báo cáo tài chính, cho doanh nghiệp.

- Nhận làm báo cáo tài chính là gì ? Đây là thông điệp gửi đến các doanh nghiệp trên cả nước, về vấn đề giảm giá 50%, hổ trợ miễn phí, và hướng dẫn chi tiết về cách làm báo cáo tài chính năm, làm thuyết minh báo cáo tài chính.

Hướng dẫn làm báo cáo tài chính (Hướng dẫn lập báo cáo tài chính) theo thông tư (TT200/2014/TT-BTC). Mục tiêu của chúng tôi là hổ trợ miễn phí doanh nghiệp mùa dịch bệnh covid19, hổ trợ kế toán doanh nghiệp, hay chủ doanh nghiệp tự làm báo cáo tài chính, đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà doanh nghiệp không cần thuê người làm báo cáo tài chính năm, niên độ tài chính từ ngày 01/01 đến 31/12.

PHẦN 1: NHẬN LÀM HỒ SƠ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (NHẬN LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH).

Nhận làm báo cáo tài chính. Miễn giảm covid 19. Nhận làm báo cáo tài chính (Hướng dẫn làm báo cáo tài chính), trọn gói: Bao gồm các yếu tố sau đây:

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH (HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH), THEO THÔNG TƯ (TT200/200/TT-BTC):

- Làm báo cáo tài chính có khó không ? Sau đây chúng tôi hướng dẫn chi tiết: Cách làm báo cáo tài chính (Lập báo cáo tài chính), theo TT200/2014/TT-BTC.

Bước 1: Số liệu từ bảng cân đối số phát sinh (Bảng cân đối tài khoản), mà đã làm sổ sách kế toán năm xong lên bảng cân đối tài khoản, còn gọi là bảng cân đối số phát sinh. Sau đây:

* Phần sổ kế toán đã làm xong, xem (tại đây):

NHẬN LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BƯỚC 2: Mở phần mềm kê khai thuế HTKK lên để chúng ta tiến hành làm báo cáo tài chính theo TT/200/2014/TT-BTC.

1/ MỞ PHẦN MỀM HTKK LÊN, RỒI NHẬP MÃ SỐ THUẾ VÀO:

2/ CHỌN: CHỌN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, SAU ĐÓ CHỌN TIẾP: Bộ báo cáo tài chính (TT/200/2014/TT-BTC).

3/ BƯỚC 3: CHỌN NĂM,-> ĐÁNH DẤU VÀO Ô: KQHĐSXKD, VÀ LCTTTT;

BƯỚC 4: HÌNH ẢNH MẪU CHƯA CÓ SỐ LIỆU; BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Mẫu số B-1/DN):

BƯỚC 5: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Mẫu số B02-DN).

BƯỚC 6: LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP) (mẫu số B 03-DN).

CHÚNG TA TIẾN HÀNH THEO HÌNH DƯỚI ĐÂY:

- Các số liệu trên bảng cân đối số phát sinh Phần 2 (Bước 1), chúng ta tiến hành, coppy số liệu cuối kỳ và đầu kỳ rồi sau đó dán vào bảng cân đối kế toán sau: Xem hình hướng dẫn bên dưới:

- Các số liệu trên bảng cân đối số phát sinh Phần 2 (Bước 1), chúng ta tiến hành, coppy số liệu cuối kỳ và đầu kỳ rồi sau đó dán vào Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sau: Xem hình hướng dẫn bên dưới:

 

-- Các số liệu trên bảng cân đối số phát sinh Phần 2 (Bước 1), chúng ta tiến hành, chúng ta tiến hành nhập số liệu phát sinh về các khoản thu, chi, thanh toán,...(tải số liệu tại đây) để đưa vào phần lưu chuyển tiền tệ.

 

 

Nhận làm báo cáo tài chính (Nhận làm hồ sơ báo cáo tài chính), hổ trợ doanh nghiệp mùa dịch covid 19 là gì? Một số nội dung cần lưu ý sau đây: Hổ trợ doanh nghiệp làm báo tài chính, bao gồm thuyết minh báo cáo tài chính, làm sổ sách kế toán , đối với doanh nghiệp phát sinh trong năm tài chính, đồng thời tặng ngay hóa đơn điện tử, hổ trợ tư vấn thuế, kế toán, hướng dẫn nộp tờ khai thuế điện tử hàng tháng, quý, tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp tư vấn hồ sơ doanh nghiệp.

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN NỘP THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH: TẢI THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ LÀM: (TẠI ĐÂY), ĐỂ TIẾN HÀNH NỘP:

Nhận làm báo cáo tài chính (Nhận làm báo cáo tài chính trọn gói). Miễn giảm covid 19 ? Hướng dẫn doanh nghiệp khắc phục lỗi khi nộp thuyết minh báo cáo tài chính: 

1/ HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI NỘP THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI, NỘP QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN:

>> HƯỚNG DẪN NỘP QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN.

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ, NỘP BÁO CÁO THUẾ, TỜ KHAI THUẾ TNCN, BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN:

>> HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ, NỘP CÁO THUẾ.

Nhận làm báo cáo tài chính (Hướng dẫn làm báo cáo tài chính) doanh nghiệp, công ty: Hổ trợ doanh nghiệp mùa dịch covid 19? Ưu đãi ngay doanh nghiệp không phát sinh, với mức phí hậu mãi, tùy thuộc doanh nghiệp phù lao theo mong muốn, đây cũng là chúng tôi giúp doanh nghiệp, tháo gỡ vượt qua khó khăn khủng hoảng tài chính, làm giảm thiểu chi phí phát sinh doanh nghiệp: Nhận làm báo cáo tài chính, hổ trợ doanh nghiệp mùa dịch covid 19, Hổ trợ, uy tín, chất lượng, bảo mật, thông tinh doanh nghiệp.

* Các câu hỏi liên doanh nghiệp về nhận làm báo cáo tài chính phí bao nhiêu?

- Nhận làm báo cáo tài chính (Hướng dẫn lập báo cáo tài chính), 2021 doanh nghiệp, công ty, phí bao nhiêu tiền một năm?

- Nhận làm báo cáo tài chính (Hướng dẫn làm báo cáo tài chính 2021) doanh nghiệp, công ty, ở đâu rẻ?

- Nhận làm báo cáo tài chính (Hướng dẫn lập báo cáo tài chính 2021) doanh nghiệp, công ty, ở đâu TP Hồ Chí Minh?

- Nhận làm báo cáo tài chính (Nhận làm hồ sơ báo cáo tài chính): Giá rẻ tại khu vực TP Hồ Chí Minh sau đây: Địa chỉ và nơi liên hệ để làm hồ sơ báo cáo tài chính, giá ưu đãi mùa dịch covid19, xem sau đây:

- Nhận làm báo cáo tài chính (Làm báo cáo tài chính) 2021, doanh nghiệp, công ty: Với mức giá hợp lý, ưu đãi, tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp không phát sinh năm tài chính từ ngày 01/01 đến 31/12, của niên độ tài chính, miễn giảm mùa dịch covid 19,  và các vùng kinh tế khó khăn trọng điểm, được chính phủ công nhận ưu đãi 15 năm.

- Công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn

- 19 Tự quyết, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

- Zalo: 0907222166

Kế toán trọn gói ? khác
Chăm sóc khách hàng: 0907222166

Nhắn tin qua Zalo