Thứ bảy, 29 Tháng Năm, 2021 - Lượt xem : 472

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế (Nhận làm báo áco thuế), miễn phí mùa dịch covid19, như: nộp tiền thuế, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn), hổ trợ doanh nghiệp miễn phí mùa covid19, về cách hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN, GTGT, giúp tháo gỡ doanh nghiệp, trong tình hình dịch bệnh covid19. Sau đây gọi là: Báo cáo thuế .

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế (Nhận làm báo cáo thuế), miễn phí mùa covid19. Hổ trợ doanh nghiệp trên cả nước, hướng dẫn cụ thể chi tiết: Nộp tờ khai thuế (Hướng dẫn nộp báo cáo thuế).

 

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế (Hướng dẫn nộp báo cáo thuế), miễn phí mùa covid19, tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp, hổ trợ và hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp trong quá trình nộp tờ khai thuế sau đây gọi là: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

XEM THÊM PHẦN NỘI DUNG:

>> NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ. (Hướng dẫn nộp tờ khai thuế).

>> NHẬN LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ. (Hướng dẫn nộp báo cáo thuế).

>> NHẬN LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH. (Nhận làm báo cáo thuế).

>> NHẬN LÀM HỔ SƠ VAY NGÂN HÀNG.

>> NHẬN LÀM THÁO GỠ SỔ SÁCH KẾ TOÁN.

BẤM VÀO ĐÂY XEM VIDEO PHẦN (NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ)

Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, xem chi tiết ở đâu ? Xem chi tiết tại đây, ở phần dưới cụ thể hướng dẫn sau:

BƯỚC 1 : Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 2:  Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 3: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 4: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 5: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 6: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 7: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

 

BƯỚC 8: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 9: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 10: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 11: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 12: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 13: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 14: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 15: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 16: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

BƯỚC 17: Hướng dẫn làm tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNCN, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn)

TƯ VẤN HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ:

ZALO: 0907222166

Kế toán trọn gói ? khác
Chăm sóc khách hàng: 0907222166

Nhắn tin qua Zalo