Thứ ba, 07 Tháng Bảy, 2020 - Lượt xem : 50

Những điểm lưu ý khi xuất hóa đơn điện tử là gì? Liên hệ tư vấn tại Công ty Cổ Phần Chữ ký số Sài Gòn. Chuyên cung cấp sau đây: Các mẫu hóa đơn điện tử đẹp, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ , áp dụng thông tư 68 ban hành ngày 30 tháng 09 năm 2019, điều 26 khoảng 3 và 4 tại thông tư này, thông tư 32 và nghị định 119

Những điểm lưu ý khi xuất hóa đơn điện tử?

>> Những điểm cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử

>> Xem mẫu hóa đơn điện tử

>> Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử

>> Báo giá hóa đơn điện tử

Các yếu tố quan trọng gì khi xuất hóa đơn điện tử?

- Nội dung ghi trong hóa đơn điện tử, không được ghi bảng kê đính kèm: xem thêm

- Xuất hóa đơn điện tử không giới hạn số trang cho một lần xuất.

- Xuất nháp gửi trước cho khách hàng xem, nếu sai, hay khách hàng đồng ý thì xuất lại (Xuất nháp là xuất hóa đơn chưa ký)

- Xuất sai đã ký thì được xóa ngay hóa đơn đó xuất lại cho khách hàng.

Công ty Cổ Phần Chữ Ký số Sài Gòn, là nơi cung cấp tất cả mẫu hóa đơn đẹp nhất của tất cả nhà mạng lớn hiện nay, sự uy tín cao, như: Hóa đơn điện tử Viettel, hóa đơn điện tử VNPT, hóa đơn điện tử Bkav, hóa đơn điện tử vina,...

* KHO MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ HIỆN NAY,...

Mẫu 1:                                                                      

 

HOA DON DIEN TU

Mẫu 2                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 3                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 4                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 5                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 6                                                                                    

HOA DON DIEN TU

 

Mẫu 7                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 8                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 9                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 10                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 11                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 12                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 13                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 14                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 15                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 16                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 17                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 18                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 19                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 20                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 1:                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 2                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 3                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 4                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 5                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 6                                                                                    

HOA DON DIEN TU

 

Mẫu 7                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 8                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 9                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 10                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 11                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 12                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 13                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 14                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 15                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 16                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 17                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 18                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 19                                                                                    

HOA DON DIEN TU

Mẫu 20                                                                                    

 

HOA DON DIEN TU

* LIÊN HỆ ĐẶT MUA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ: 0907222166,...

>> TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ,...

>> CHỮ KÝ SỐ,...

>> HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

>> TẢI PHẦN MỀM KÊ KHAI THUẾ HTKK,..

>> thuế điện tử,...

>> thuedientu.gdt.gov.vn,..

Báo giá hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử khác
Chăm sóc khách hàng: 0914137366

Nhắn tin qua Zalo