Thứ bảy, 27 Tháng Sáu, 2020 - Lượt xem : 43

Ngày ký khác ngày lập hóa đơn điện tử, tính theo ngày nào? Trường hợp ngày ký hóa đơn điện tử khác ngày lập hóa đơn điện tử thì bên nhận hóa đơn kê khai thuế, ghi nhận chi phí theo ngày lập hay ngày ký hóa đơn điện tử

>> Hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng...

>> Khi nào bắt buộc dùng hóa đơn điện tử?

>> Hướng dẫn cách xác định thời điểm lập hóa đơn...

Tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

“e) Thời điểm lập hóa đơn điện tử là gì?

Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2019) và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này”.

Căn cứ quy định nêu trên, bên bán hàng phải kịp thời lập hóa đơn khi hàng hóa đã được xác định chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho bên mua. Thời điểm lập hóa đơn điện tử được xác định theo thời điểm người bán hàng ký sổ, ký điện tử theo quy định.

 

Ngày ký khác ngày lập hóa đơn điện tử, tính theo ngày nào?

Hóa đơn điện tử chỉ có hiệu lực khi đã được ký điện tử. Để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thời gian mới thực hiện hóa đơn điện tử, trường hợp ngày ký hóa đơn điện tử khác ngày lập hóa đơn điện tử, thì bên nhận hóa đơn căn cứ vào ngày ký điện tử để kê khai khấu trừ thuế, tính chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn để ông Tuấn biết và thực hiện. Nếu có điều gì vướng mắc, đề nghị ông liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh  (Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế) để được hướng dẫn và giải đáp.

 

Ngày ký khác ngày lập hóa đơn điện tử, tính theo ngày nào?

>> Hóa đơn điện tử là gì

>> Những điều cần biết về hóa đơn điện tử

>> Phủ sóng hóa đơn điện tử

>> Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

>> Mẫu hóa đơn điện tử

>> Các mẫu hóa đơn điện tử đẹp

Hóa đơn điện tử khác
Chăm sóc khách hàng: 0914137366

Nhắn tin qua Zalo